Tarieven

Wij staan cliënten bij zowel betalend als met een toevoeging op grond van de door de overheid gefinancierde rechtshulp. Voor cliënten die op grond van hun inkomen en vermogen ervoor in aanmerking komen vragen wij een toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand, zodat de Raad de advocaat deels betaalt.

Uurtarieven en vaste prijs

Indien u op grond van inkomen en/of vermogen niet onder de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand valt, en wanneer het gaat om een zakelijk, bedrijfsmatig belang, wordt u een honorarium in rekening gebracht.
De hoogte van het tarief wordt in het eerste gesprek met u afgesproken.
Daarbij wordt rekening gehouden met de soort zaak, het financieel belang, uw financiële situatie, de spoedeisendheid van de zaak en de ervaring van de advocaat.

Het standaard tarief bedraagt doorgaans een bedrag van €150,- per uur, exclusief 5% kantoorkosten en 21% BTW. Bij elkaar geteld is dat ongeveer € 190,- per uur.

Wij spreken altijd een tarief op maat met u af. Indien u net boven de toevoegingsgrens valt, kan een lager tarief worden gerekend. Als de kosten van rechtsbijstand kunnen worden doorberekend aan een derde (verzekeraar, werkgever e.d.) of de BTW aftrekbaar voor u is, zal het uurtarief hierop worden aangepast.

Voor klanten kan het maken van een vaste prijs afspraak aantrekkelijk zijn. Je weet dan vooraf wat de te betalen kosten zijn. Daarom werken wij in de meeste zaken ook met vaste prijzen, derhalve een bedrag ineens, afgestemd op een inschatting van de te verrichten werkzaamheden.

Voor een eenvoudig advies in bijvoorbeeld een huurkwestie rekenen wij doorgaans een bedrag van € 500,-. Voor een advies met het voeren van enige correspondentie kunt u denken aan € 750,-. Procedures vergen meer tijd en de kosten zullen doorgaans tenminste € 1.500,- bedragen. In een bewerkelijke procedure zal een hoger vast bedrag in rekening worden gebracht. De hier genoemde bedragen zijn te vermeerderen met 5% kantoorkosten en 21% BTW.

Bij alle tarieven geldt dat bijkomende kosten als griffierecht, deurwaarderskosten, benodigde uittreksels uit de registers, worden doorberekend.

toevoeging

Wij kunnen een toevoeging voor u aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand als uw (gezins)inkomen en vermogen valt binnen de door de overheid gestelde grenzen (doorklikken naar pdf met tabellen), en uw juridisch probleem zich hiervoor leent. De inkomensgrens ligt voor een gezin hoger dan voor een alleenstaande.

In geval van een toevoeging wordt altijd een eigen bijdrage aan de rechtshulp vastgesteld. De eigen bijdrage bent u aan uw advocaat verschuldigd. De hoogte hangt af van de hoogte van uw inkomen.
De voor de rekening van de cliënt komende eigen bijdrage varieert momenteel van € 196,- tot de € 823,- (per 1-1-2014). Bij verwijzing door het Juridisch Loket geldt een korting op de eigen bijdrage.

Naast het inkomen speelt ook het vermogen een rol. Om voor een toevoeging in aanmerking te komen mag uw vermogen mag hoger zijn dan het fiscale heffingsvrije vermogen, dat momenteel ruim € 21.000,- bedraagt.

De hoogte van de eigen bijdragen, de inkomensgrenzen die bepalend zijn, alsmede de hoogte van het vrij te laten vermogen, worden jaarlijks door de overheid vastgesteld. Ons kantoor hanteert voor de gefinancierde rechtsbijstand een brochure, die bij elke wijziging wordt aangepast.

Na afloop van de zaak toetst de Raad voor Rechtsbijstand het resultaat van de rechtsbijstand. Als het resultaat van onze bemoeienis is, dat u alsnog over een aanzienlijk bedrag of vordering beschikt, zal na afloop alsnog de toevoeging worden ingetrokken. U zult dan zelf uw advocaat moeten betalen omdat u geacht wordt daartoe in staat te zijn met de financiële opbrengst in uw zaak.

In strafzaken waarbij u in voorlopige hechtenis bent gesteld, is uw rechtsbijstand gratis. De advocaat die u bijstaat wordt automatisch, zonder aanvraag, aan u toegevoegd en er is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Kosten van Rechtsbijstand (per 01-01-2014) [PDF bestand]