Verbintenissenrecht

Bij verbintenissen kunt u denken aan rechten en plichten die u ten opzichte van een ander heeft omdat u dat heeft afgesproken, of omdat dat zo in de wet is geregeld. Dit geldt zowel voor bedrijven als voor particulieren.

Er zijn talloze manieren waarop u, als ondernemer of particulier, met een verbintenisrechtelijk probleem te maken kan krijgen. Namelijk iedere keer als u een overeenkomst met een bedrijf of met een particulier aangaat, is er sprake van een verbintenis.Verder is het mogelijk dat u schade lijdt door toedoen van een ander waarmee u geen overeenkomst bent aangegaan. Wanneer u bijvoorbeeld als voetganger door een auto wordt aangereden, kan u de automobilist aansprakelijk stellen voor de schade op grond onrechtmatige daad.

Enkele voorbeelden uit overeenkomst
U kunt bijvoorbeeld denken aan een koopovereenkomst. U koopt bijvoorbeeld een tweede hands voertuig. U kunt ook denken aan een geldleenovereenkomst. U gaat bij bijvoorbeeld een geldlening aan.

Enkele voorbeelden uit de wet
Iemand kan bijvoorbeeld aan u en/of aan uw zaken schade toebrengen. Er wordt dan gesproken over een verbintenis uit onrechtmatige daad. Een verbintenis die rechtsreeks uit de wet voortvloeit.

Alle advocaten werkzaam op ons kantoor, kunnen u hierbij helpen.