Strafrecht

Strafrecht is een van de meest tot de verbeelding sprekende rechtsgebieden.
Bekende strafzaken brengen veel publiciteit met zich mee.
Het is het rechtsgebied bij uitstek waar burgers te maken krijgen met een machtig staatsapparaat. Het openbaar ministerie ( de Officier van Justitie ) kan mensen, die verdacht worden van een strafbaar feit vervolgen en allerlei dwangmaatregelen treffen, bijvoorbeeld u van uw vrijheid beroven , uw spullen in beslag nemen, of inbreuk maken op uw privacy door bijvoorbeeld uw woning te doorzoeken, u te fouilleren of uw telefoon te tappen.

Het is dan van groot belang dat u wordt bijgestaan door een kundig advocaat die voldoende tegenwicht kan bieden en die betrokken is bij uw zaak. De advocaten verbonden aan Bazar@Laan Advocaten hebben een zeer ruime ervaring op het gebied van strafrecht zowel voor meerderjarigen als voor minderjarigen. Wij staan veelvuldig cliënten bij in heel diverse zaken, variërend van vermogensdelicten zoals diefstal, heling of verduistering tot geweldsdelicten, verdovende middelen en diverse soorten van fraude.

Een advocaat is in een strafprocedure essentieel om ervoor te zorgen dat u van de rechten die u in de procedure toekomen zo goed mogelijk gebruik kunt maken.