Sociaal Zekerheidsrecht

Hieronder valt de uitvoering van alle uitkeringen die vanuit de Gemeente of de Rijksoverheid worden verstrekt. Bij de overheid wordt dit uitgevoerd door instanties als het UWV en de SVB. Bij de gemeente door de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen sociale voorzieningen en sociale verzekeringen.
Het verschil ligt erin of gedurende het werkend leven door het betalen van premies en belastingen een recht wordt opgebouwd. Zo ja dan kan aanspraak worden gemaakt op bijvoorbeeld een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, op kinderbijslag of AOW.

Als geen rechten als verzekerde werknemer bestaan, maar wel een behoefte dan kan er soms recht op een sociale voorziening zijn, zoals bijvoorbeeld een bijstandsuitkering.

Er zijn weinig rechtsgebieden die zo onderhevig zijn aan (wets)wijzigingen als het sociaal zekerheidsrecht. Het is dan ook bij uitstek een rechtsgebied , waarbij het van belang is dat u wordt bijgestaan door een advocaat die thuis is in deze vaak specialistische materie.
Onze advocaten zijn al vele jaren actief op dit rechtsgebied en zorgen ervoor dat hun kennis up-to-date blijft.

Vaak ontstaat hier een probleem als u beslissing over een uitkering ontvangt van de uitkeringsinstantie, waarmee u het niet eens bent. Dat kan zijn een afwijzing van uw aanvraag, een beëindigingsbeslissing, een maatregel die wordt opgelegd, of een terugvordering van uw uitkering.
Het is dan zaak dat u direct kijkt welke bezwaartermijn van toepassing is, en tijdig rechtsbijstand zoekt. Wij kunnen u dan op deskundige wijze bijstaan. Indien nodig, ook in beroep of hoger beroep.

Het betreft vaak zaken die voor u grote financiële consequenties kunnen hebben. Bijvoorbeeld, als u na jaren hard werken arbeidsongeschikt wordt en het UWV meent dat u niet  in aanmerking komt voor een uitkering. U zou dan naar de bijstand moeten, maar dan wel eerst moeten interen op uw spaargeld. Alle reden om tijdig een gedegen advies in te winnen over uw rechten en bezwaar te maken.