Personen & Familierecht

Ons kantoor behandelt zaken op alle relevante deelgebieden van het familierecht. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • echtscheiding
  • boedelverdeling of juist afwikkeling huwelijksvoorwaarden
  • alimentatie
  • gezagskwesties
  • omgang ofwel de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken
  • het naamrecht
  • curatele of bewind
  • kinderbeschermingsmaatregelen, zoals ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.
  • erkenningen, maar ook ontkenning vaderschap
  • kinderontvoeringsproblematiek

Om een paar rechtsgebieden in te gaan:

Bij een echtscheiding of uiteengaan, kunnen meerdere van de bovenstaande zaken tegelijkertijd aan de orde komen, met name als er kinderen bij betrokken zijn.  De deelgebieden kunnen zich echter ook altijd afzonderlijk voordoen. Zo kan er reden zijn om gezag te wijzigen, om alsnog alimentatie te verzoeken, dan wel om omgang te vragen. Bij alimentatie kunt u denken aan kinderalimentatie ofwel een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding, aan partneralimentatie, of kwesties rond de limitering van alimentatie.

Het kan voorkomen dat problemen in het gezin, leiden tot bemoeienis van hulpverlening. Uiteindelijk kan dit leiden tot kinderbeschermingsmaatregelen. In die zaken treden wij op voor ouders, maar ook voor de jongeren die het kan betreffen.

Relaties zijn steeds vaker internationaal. Dat vereist extra expertise bij het uiteen gaan. Niet alleen de Nederlandse wet speelt dan een rol, maar vaak ook internationale verdragen. Dat is zeker het geval bij kinderontvoeringen door een van de ouders.

Wij hebben de ervaring en het inzicht om u bij deze kwesties goed bij te staan.