Letselschade

Wat is het?

  • u raakt in het verkeer betrokken bij een ongeluk
  • u bent aan het werk voor uw baas en raakt gewond door een ongeluk.
  • u bent aan het sporten en loopt door toedoen van iemand anders verwondingen op.
  • u wordt in elkaar geslagen door de politie.
  • u ondergaat een medische behandeling maar het verwachte resultaat blijft uit.
  • u heeft schade door een misdrijf.

Als u letsel heeft spreken juristen van schade. Schade omdat uw inkomen lager wordt, schade omdat u voor extra kosten komt te staan, schade omdat uw leven opeens een wel heel onplezierige wending heeft genomen.

Het kan zijn dat uw schade is ontstaan door een fout van een ander. Denkt u aan:

  • de automobilist die geen voorrang geeft of een andere verkeersfout maakt.
  • de werkgever die u aan een gevaarlijke machine laat werken, of onvoldoende instructies geeft.
  • de voetballer vanwie u een doodschop krijgt.
  • de arts die een fout maakt bij de operatie.

In zo’n geval kunt u of uw familie het beste een advocaat inschakelen. Onze advocaten zullen u graag bijstaan.Wij kunnen voor u nagaan of de gemaakte fout inderdaad recht geeft op schadevergoeding. Wij kunnen de tegenpartij aansprakelijk stellen en de schade voor u proberen te verhalen. Op de maker van de fout of op zijn/haar verzekeringsmaatschappij.

U kunt ook bij ons terecht indien u zelf aansprakelijk wordt gesteld wegens een gemaakte fout.

Bedenkt u tot slot nog dit. Uw advocaat kan de maker van de fout aansprakelijkheid stellen en proberen om schadevergoeding te krijgen voor uw letsel. Het gaat om het krijgen van genoegdoening. De gevolgen van een trauma kunnen niet worden weggenomen. Ze kunnen soms wel zo veel mogelijk worden verzacht.

Mr J. van Es en mr. T. Scholtus kunnen u in deze bijstaan.