Jeugdrecht

Minderjarigen kunnen op verschillende manieren te maken krijgen ingrijpende rechtsmaatregelen. Er is het jeugdstrafrecht voor minderjarigen van 12 tot 18 jaar die verdacht worden van een strafbaar feit. Ook kan een minderjarige (tot 18 jaar) te maken krijgt met het civiele jeugdrecht; het kind kan dan vanwege problemen bij het opgroeien onder toezicht worden gesteld en/of uithuisgeplaatst worden.

Jeugdstrafrecht

Als een minderjarige tussen de 12 en 18 jaar oud is en een strafbaar feit pleegt, kan hij of zij strafrechtelijk vervolgd worden. Bij een kind jonger dan 12 jaar kan dit niet. Wel kunnen de ouders worden ingelicht en kan de politie het kind doorsturen naar Bureau Jeugdzorg. Minderjarigen kunnen ook op verschillende wijzen worden gestraft. Zo bestaat er de mogelijkheid tot het sturen van het kind naar bureau Halt voor een licht vergrijp, maar ook door middel van een TRIP zitting, of een zitting bij de kinderrechter. Er kunnen ook veel verschillende straffen worden opgelegd: werk of leerstraffen, geldboetes, jeugddetentie, maar ook gedragsbeïnvloedende maatregelen, en zelfs een zeer ingrijpende PIJ-maatregel.

Nieuw strafrecht voor jongeren van 15 tot 23 jaar

Naar verwachting vanaf 1 april 2014 kunnen jongeren van 15 tot en met 23 jaar als minderjarige of als volwassene worden berecht. Dat is een gevolg van de nieuwe Wet adolescentenstrafrecht. Door deze wet kan de rechter meer rekening houden met de ontwikkeling van een jongere en door in sommige gevallen het jeugdstrafrecht en in andere gevallen het ‘gewone’ strafrecht voor volwassenen toe te passen.

Civiel Jeugdrecht

In het civiele jeugdrecht gaat het om de minderjarigen die of onder toezicht dreigen te worden gesteld of uit huis te worden geplaatst. Dit verzoek wordt gedaan door de Raad voor de Kinderbescherming aan de Rechtbank indien er aanwijzingen zijn dat er problemen zijn in de opvoeding of bij het opgroeien van de minderjarige. Tegen dit verzoek mag de ouder uiteraard verweer voeren met de hulp van een advocaat. Bij een ondertoezichtstelling wordt er door een zogenaamde gezinsvoogd toezicht gehouden op de minderjarige. De gezinsvoogd bekijkt op welke manier de minderjarige en zijn familie hulp geboden kan worden. Bij een uithuisplaatsing wordt de minderjarige ook uit huis geplaatst. Dit is een zeer zware maatregel, waarbij de minderjarige zelfs in een gesloten jeugdinrichting kan worden geplaatst. Het is uiteraard raadzaam om bij een dreigende uithuisplaatsing en/of onder toezicht stelling de hulp van een advocaat in te roepen; hij/zij kan ervoor zorgen dat ook uw belangen bij de rechter voldoende naar voren worden gebracht. Onze advocaten hebben reeds jarenlange ervaring en staan u graag hierin bij.

Toekomst

Het jeugdstelsel gaat in de komende jaren veranderen. In 2015 zullen de verschillende gemeenten de verantwoordelijkheid krijgen voor de uitvoering van alle zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders.