Arbeidsrecht

U kunt op verschillende manieren met arbeidsrechtelijk problemen geconfronteerd worden. Als werknemer bijvoorbeeld wanneer er ontslag voor u dreigt of zelfs al bent ontslagen. Maar ook wanneer uw loon niet wordt uitbetaald door uw werkgever, of u werkzaamheden moet verrichten niet contractueel zijn vastgelegd, zult u actie moeten ondernemen.

Het verstandig om zo snel mogelijk te reageren op een voor u onwenselijke situatie. Indien u te lang hiermee wacht, kan dit uw belangen schaden. Bij sommige kwesties gelden ook termijnen waarbinnen u moet reageren.

Ook voor werkgevers kan het van belang zijn om juridisch advies in te winnen. Het is immers lang niet altijd duidelijk of u bijvoorbeeld een werknemer mag ontslaan en in welke situatie u mag besluiten om het loon op te schorten. Belangrijk is ook om van begin af aan de relatie met uw werknemers naar behoren te regelen met een doortimmerd arbeidscontract met bijbehorende regels, bijvoorbeeld over de verplichtingen bij ziekte.

Onze advocaten hebben allen ruime ervaring met het oplossen van arbeidsrechtelijke problemen en kunnen zowel in procedures als adviserend een rol voor u spelen.