Mr.J.P.C.M. van Es

mrvanes

Studeerde rechten aan de Universiteit Maastricht.

Advocaat sedert 1992.

Rechtsgebieden:
strafrecht, jeugdstrafrecht, arbeidsrecht,
huurrecht, verbintenissenrecht en sociale zekerheidsrecht,
in het bijzonder WAO, WIA en WWB.

Neem contact op: